Korkealaatuisia venttiilejä - kaukolämpö-, kaukokylmä- ja teollisuusmarkkinoille.
  • en
  • fi
  • ru
  • zh-hant

Laatu

Korkea laatu tarkoittaa meille kokonaisvaltaista, kaikki osa-alueet kattavaa toimintatapaa ja jokapäiväistä päämäärää. Perustan tälle työlle asettaa jatkuva kanssakäyminen useiden eri tarkastus- ja laadunvalvontaviranomaisten kanssa kuten DNV, TÜV, Inspecta, Polartest sekä useat muut kansalliset tarkastuslaitokset ja viranomaiset Euroopassa ja muualla maailmassa.

Eurooppalaisen painelaitedirektiivin, viranomaisten asettamien vaatimusten ja standardien lisäksi kaikki tuotteet täyttävät myös asiakkaidemme ja itsemme asettamat erityisvaatimukset. Laadunvalvonta kattaa koko tuotannon saapuvien raaka-aineiden tarkastuksesta tuotteiden lopputarkastukseen ja testaukseen.

Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen on osa laatujärjestelmää ja ympäristöohjelman avulla pienennetään luontoon kohdistuvia kuormituksia. Ympäristötoiminnasta vastaava ryhmä määrittää kehitettävät kohteet sovituille jaksoille. Ympäristöä koskevia lakeja ja säädöksiä seurataan ja niiden ohjeita noudatetaan.

Merkkinä tutkitusta ja todennetusta kokonaisvaltaisesta laadunhallinnasta Högforsille on myönnetty Det Norske Veritaksen ISO 9001 - laatujärjestelmän ja ISO 14001 - ympäristöjärjestelmän sertifikaatti. Högfors Oy:llä on myös oikeus CE-merkin käyttöön tuotteissaan.