Vastuullisuus

Toimintaamme ohjaa vastuullisuus ja kestävä kehitys. Haluamme osaltamme tehdä maailmasta paremman paikan ja keskitymme erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Haluamme tarjota turvallisen ja tasa-arvoisen työyhteisön kaikille työntekijöillemme ympäri maailman.
Haluamme edistää talouskasvua ja tuottavuutta uudistamalla teknologioitamme ja innovoimalla tehokkaampia ratkaisuja tuotteisiimme, valmistusteknologioihimme ja käytäntöihimme.

Vastuullista kuluttamista

Haluamme edistää ympäristön kannalta kestävää luonnonvarojen käyttöä. Haluamme vähentää merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin. Haluamme varmistaa ympäristön kannalta kestävän kemikaalien ja jätteiden käsittelyn.

Ilmastotekoja

Kehitämme hiilijalanjälkemme laskentaa mahdollisimman läpinäkyväksi ja kaiken toimintamme huomioon ottavaksi. Haluamme pienentää omaa hiilijalanjälkeämme vuosittain asetettavilla tavoitteilla ja toimintaohjelmilla. Kannustamme yhteistyöverkostoamme toimimaan saman päämäärän saavuttamiseksi.

Tavoitteet ovat YK:n kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030 mukaiset.

  • Language